Pubkvällar

Pubkvällar

Våra pubkvällar för Jädraöls vänner ger även de en möjlighet att utöka sin kunskaper som ju vårt allsmäktiga styrande har beslutat måste följa med konsumtion av alkohol. Förutom att den även måste minska. Du har naturligtvis även möjlighet att till denna minskande och kunskapshöjande konsumtion få mat. För att dessa kvällar skall vara möjliga bör du vara medlem i “Sällskapet Jädraöls vänner” och dessutom anmäld genom att klicka på händelsen i vår kalender ,innan du kommer fram till vår dörr. Allt detta gör du enklast genom att klicka på händelsen du vill besöka . Datum för pubkvällarna är

Se i kalenderform

Finns inga event